Dagsorden til generalforsamling 2024

02-04-2024

Dagsordenen til Generalforsamlingen Onsdag d. 24.4.24 kl. 18.30 i mødelokale 1 på Hovedbiblioteket

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Godkendelse af regnskab 2023

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

5) Valg til bestyrelsen
    På valg i år er:                        Niels Henning Bjørn (ønsker genvalg)
                                                   Maria Mortensen (ønsker genvalg)
                                                   Per Asger Bojer Stensnæs Hansen (ønsker genvalg)
                                                   Ledig post

6) Valg af evt. suppleanter til bestyrelsen

7) Valg af revisor

8) Behandling af indkomne forslag

9) Eventuelt