Betingelser for medlemskab og tilmelding til hold

Medlemskab
Du bliver medlem af foreningen, når du tilmelder dig et hold.

Træningssæson
Den ordinære sæson løber normalt fra ca. 1. september til ca. medio april det følgende år. Herefter tilbydes der træning på udvalgte hold i en kortere periode (sommergymnastik).

Ferier
Der er normalt ingen træning, når skolerne holder ferie, da vi i ferieperioder ikke har adgang til skolernes sale og haller. Se mere om ferier på hjemmesiden.

Tilmelding til hold
Du har en plads på holdet, når du har tilmeldt dig holdet via hjemmesiden og foreningen har modtaget betalingen. Tilmelding er bindende. Din tilmelding gælder kun for den pågældende sæson eller periode og ophører automatisk, når perioden er udløbet. Din tilmelding til ét hold giver dig ikke ret til at deltage på tilsvarende hold, som du ikke er tilmeldt, hvis du i en uge er forhindret i at deltage på det hold, du er tilmeldt.

Betaling
Ved valg af ratebetaling – som kun tilbydes ved hold med kontingent over 2000 kr. - godkender kunden, at Skjold Gymnastik er berettiget til at gennemføre anden transaktion på kundens betalingskort primo februar i indeværende sæson.
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. 
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. 
Fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Venteliste
Hvis holdet er overtegnet, kan du normalt tilmelde dig ventelisten. Bliver der en plads på holdet, vil du modtage en mail, med et link til tilmelding.Du har nu 48 timer til at tilmelde dig holdet. Hvis du ikke udnytter muligheden i løbet af 48 timer kan pladsen blive tilbudt en anden og du vil blive slettet fra ventelisten.

Prøvetimer
Du kan få en prøvetime på et hold, medmindre holdet er overtegnet. Hvis du tilmelder dig holdet, og efter en prøvetime finder ud af, at det ikke er noget for dig, skal du straks skrive til foreningen, så får du betalingen tilbage.

Udmeldelse
Din tilmelding er bindende, og ophører automatisk ved sæsonens afslutning. Hvis du ikke ønsker at fortsætte på holdet, kan du afmelde dig holdet ved at sende en mail til webmaster@skjold-gymnastik.dk
Er der særlige omstændigheder, der kan begrunde en udmeldelse, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage for den resterende del af sæsonen fratrukket et administrationsgebyr på 50 kr. En begrundet anmodning om tilbagebetaling skal sendes til foreningen.

Aflysninger
Aflysninger kan forekomme, når lokalerne skal bruges til andre formål fx en skolens eksaminer. Kendte aflysninger er skrevet ind i holdbeskrivelsen. Der vil ikke blive tilbudt erstatningstimer for aflysninger, der er kendt ved tilmeldingen. Aflysninger kan endvidere forekomme ved sygdom på hold med kun en instruktør, hvis det ikke er muligt at finde en vikar. Der kan blive tilbudt erstatningstimer efter sæsonens afslutning.

Rabatordninger

Voksenhold:
Der ydes rabat ved tilmelding til mere end ét hold på vores voksenhold. Første hold du tilmelder dig betaler du 100% og får herefter 30% i rabat ved efterfølgende hold. Tilmeldingen til flere hold skal ske samtidig, for at få rabatten.

Seniorrabat
Der ydes seniorrabat på 140 kr. på de fleste hold. Seniorrabatten kan opnås, når medlemmet er fyldt 65 år.

Det er desværre ikke muligt at kombinere rabat ved flere hold og seniorrabat - systemet beregner den højeste rabat - og giver den ved tilmelding.

Rabat til børn og unge
Der ydes 250 kr. i rabat, når ét barn bliver tilmeldt minimum to hold samtidig. Rabatten fratrækkes automatisk og sker kun ved samtidig tilmelding til flere hold. Der ydes ikke søskenderabat.

Lukning af hold
Et hold kan lukkes, hvis det fx ikke opnår tilstrækkelig tilslutning, eller hvis det af andre grunde ikke er muligt at gennemføre undervisningen. Hvis et hold lukkes, vil du få kontingentet tilbagebetalt for den resterende del af sæsonen. 

Nyhedsbrev
Hvis du tilmelder dig nyhedsbrev, får du besked, når vi åbner for en ny sæson eller for ekstra træning (sommergymnastik). Du kan også få besked om arrangementer som fx juletræsfest og opvisning. Din tilmelding til nyhedsbrev ophører efter et år. Det er p.t. kun muligt at blive tilmeldt nyhedsbrev i forbindelse med tilmelding til et hold/indmeldelse i foreningen.

Version 3 af medlemsbetingelser. Januar 2023

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, Visakort, Mastercard